Menu Close

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Vuosikokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi kerrallaan.

Vuoden 2017 alusta hallituksen kokouspöytäkirjat eivät tule näille sivuille. Jäsenistöä tiedotetaan erillisillä tiedotteilla. Jäsenistön sähköpostiosoitteita kerätään sähköpostiviestien lähettämisen mahdollistamiseksi.

Vuosikokoukset